USAID BEP i Udruženje banaka Srbije (UBS) predložili izmene propisa o sredstvima obezbeđenja

Po pokretanju zajedničke inicijative i posle niza sastanaka, USAID BEP i UBS zajedno su 18. decembra 2013. organizovali panel-diskusiju na kojoj su široj grupi aktera predstavljeni zajednički predlozi izmena Zakona o hipoteci. Pored tima UBS, predvođenih Snežanom Anđelić, predsednicom Odbora za pravne poslove UBS, ovom događaju prisustvovali su i predstavnici brojnih drugih zainteresovanih strana, uključujući i Ministarstvo privrede, Republički geodetski zavod, fakultete i pravnike. Učesnici su u toku diskusije postigli visok stepen saglasnosti u pogledu ključnih pitanja kod kojih su potrebne izmene propisa (kao, na primer, kod člana 49 važećeg Zakona, koji sprečava vansudski postupak naplate potraživanja jer propisuje nepravilan tretman založnih prava nižeg reda). Usredsredivši se na izradu jednostavnih izmena propisa kojima bi se mogla podstaći primena vansudskog izvršnog postupka, učesnici su se saglasili da ne diskutuju o pitanjima za koje je potreban širi konsenzus već da konačni nacrt predloženih izmena zakona dostave Ministarstvu pravde i državne uprave koje je zvanično zaduženo za uređenje oblasti sredstava obezbeđenja i izvršnog postupka. Ako ova inicijativa bude urodila plodom, trebalo bi da za posledicu ima unapređeni pravni okvir za izvršenje, što bi opet postavilo temelje za poboljšane politike kreditiranja i bolji pristup malih i srednjih preduzeća izvorima finansiranja.

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija