USAID BEP koordinira reformu parafiskalnih nameta

Tokom 2012, nekadašnje Ministarstvo finansija i privrede, Vlada Srbije i Narodna skupština su uz podršku USAID BEP preduzeli značajne korake u pravcu smanjenja tereta koji za privredu predstavljaju parafiskalni nameti. Ovi napori su doveli do ukidanja 138 parafiskalnih nameta i uvođenje parafiskalnih taksi i naknada u konsolidovani sistem Trezora krajem septembra 2012. Uz to, Ministarstvo finansija i privrede usvojilo je Pravilnik o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge i izradilo nacrt Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je uputilo u javnu raspravu u februaru 2013. Budući da ovaj zakon i dalje nije završen, kako ukidanje parafiskalnih nameta još uvek nije okončano, i pošto je dejstvo ovih mera i dalje neizvesno, USAID BEP je dodelio grant NALED-u za organizaciju okruglih stolova i analizu i evaluaciju sprovedenih reformi i preporuka u pogledu nacrta Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, Zakona o budžetskom sistemu i drugih relevantnih zakona i propisa, što će biti propraćeno informativnom kampanjom.
NALED je, u skladu sa obavezama preuzetim uz grant USAID BEP, 15. januara organizovao dva okrugla stola radi evaluacije okončanih i tekućih reformi parafiskalnih taksi i naknada. Privrednici iz različitih sektora, predstavnici lokalnih samouprava i stručnjaci razgovarali su o uticaju ranijih izmena regulatornog okvira za takse i naknade. U razgovoru su pomenute i različite mogućnosti za regulisanje naknada za korišćenje javnih dobara. Uz to, na zahtev Ministarstva finansija, NALED je izradio uporedni pregled zakona, propisa i prakse EU o naknadama za korišćenje javnih dobara i zajedničkih resursa. USAID BEP i NALED će nastaviti konsultacije sa svim zainteresovanim stranama kako bi pripremili skup konačnih preporuka namenjenih Ministarstvu finansija.

Ministarstvo finansija odlučilo je da izradi konačnu verziju nacrta Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara i menadžera projekta NALED i stručnjaka USAID BEP imenovalo za pridružene članove Radne grupe. Ova grupa održala je više sastanaka na kojima je razmatrano uređenje naknada za korišćenje javnih dobara i analizirani važeći zakoni i podzakonski akti u Srbiji, propisi na snazi u EU i drugim zemljama, kao i informacije i komentari dobijeni od privrednika i drugih aktera. Radna grupa je izradila skup odredbi kojima se uređuju ove naknade. Naredni koraci u postupku reforme ovog propisa podrazumevaju izradu prečišćenog teksta nacrta Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara i raspravu u kojoj će učestvovati predstavnici odgovarajućih ministarstava i privrede, posle čega će uslediti izmene odredbi ovog nacrta prema potrebi. Potom će se održati zvanična javna rasprava. Ministarstvo finansija namerava da konačnu verziju nacrta Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara završi u toku prve polovine 2014. Sam Zakon bi trebalo da bude usvojen u toku 2014, a njegova primena očekuje se tek od 2016. kako bi se privredi i državnim organima ostavilo dovoljno vremena da ispune njegove zahteve.

Uz to, početkom marta 2014. USAID BEP i NALED završili su ažurirani registar parafiskalnih taksi i naknada, finansijsku analizu uticaja parafiskalnih nameta, kao i pregled percepcija tog uticaja na privredu. Rezultati će zainteresovanim stranama biti predstavljeni u martu 2014.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija