PRVI NALAZI POSLOVNE ANKETE USAID-a UKAZUJU NA BOLJE POSLOVNO OKRUŽENJE U SRBIJI

Beograd – Inspekcijski nadzor u Srbiji privrednicima danas predstavlja manje opterećenje nego ranije, dok je korupcija manji problem, pokazuju prvi nalazi Poslovne ankete koju je među 1.000 preduzeća u Srbiji sproveo USAID. Međutim, privreda i dalje smatra da dugotrajne administrativne procedure i visoke kamatne stope negativno utiču na poslovno okruženje u našoj zemlji.

„U poređenju sa stanjem u protekle dve godine, sada se mnogo manje vremena i novca troši na saradnju sa inspektorima. Izdavanje dozvola za rad preduzeća takođe je pojednostavljeno“, rekao je Džo Lauter, direktor USAID-ovog Projekta za bolje uslove poslovanja.

Lauter je ovo naveo tokom priprema za objavljivanje rezultata Poslovne ankete USAID-a, koji će biti predstavljeni 13. novembra u Privrednoj komori Srbije. Ovaj događaj će otvoriti ministar privrede Saša Radulović, i ambasador SAD u Srbiji Majkl D. Kirbi.

Rezultati Poslovne ankete, koja se sprovodi već treću godinu, pokazuju da je većina preduzeća i dalje konzervativna, te da tek 7 odsto njih izvoze svoju robu i usluge, dok ogromna većina plasira svoje proizvode i usluge samo u svom gradu ili mestu.

Preko dve trećine privrednika smatra da na njihovo poslovanje negativno utiču obimne administrativne procedure, nepotrebni parafiskalni nameti, visoki porezi na zarade i doprinosi, kao i inflacija i nestabilnost kursa dinara. Uz to, privrednici navode da su dostupni izvori finansiranja uglavnom neadekvatni usled visokih kamatnih stopa i taksi, sredstava obezbeđenja potrebnih za dobijanje zajmova, kao i indeksacije kredita u stranoj valuti.

„Uprkos nepovoljnom poslovnom okruženju, rezultati ankete pokazuju da je skoro devet od deset preduzeća ostvarilo profit 2012. godine, skoro isto koliko i u protekle dve godine“, rekao je Lauter.

Godišnja Poslovna anketa USAID-a predstavlja najobuhvatnije istraživanje konkurentnosti u Srbiji. Njeni nalazi predstavljaju međugodišnje uporedive podatke o poslovnom okruženju, i ukazuju na oblasti u kojima Vlada Srbije treba da se usredsredi na reforme kako bi unapredila okruženje u kome preduzeća mogu da rastu i otvaraju nova radna mesta.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija