USAID Projekat za bolje uslove poslovanja i Radna grupa za izradu Nacrta Zakona o robnim berzama održali javnu raspravu sa predstavnicima banaka

USAID BEP i Radna grupa za izradu Nacrta Zakona o robnim berzama održali su javnu raspravu sa predstavnicima najvećih banaka okupljenih oko Udruženja banaka Srbije. Bankari su se saglasili sa konceptom donošenja ovog zakona i izrazili očekivanje da će novi propis doprineti daljem razvoju ovog sektora. Učesnici u javnoj raspravi dodatno su razjasnili odredbe nacrta Zakona kako bi se onemogućila različita tumačenja njegovih odredbi po usvajanju. Predstavnici banaka ponudili su pomoć za finalizaciju nacrta Zakona u vidu svojih primedbi i relevantnih iskustava. Učesnici su se saglasili da će kvalitetna robna berza smanjiti probleme između proizvođača i prerađivača hrane koji sada nastaju svake godine, kao i biti od koristi za više vrsta klijenata banaka. Svi učesnici dele mišljenje da bi podzakonske akte za primenu Zakona o robnim berzama trebalo izraditi paralelno sa Zakonom kako bi se osigurala njegova pravovremena i dosledna primena.

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija