USAID BEP i Ministarstvo pravde i državne uprave usaglasili strukturu i sadržinu prve verzije Nacrta Zakona o inspekcijama

Ministarstvo pravde i USAID BEP organizovali su radni skup užeg sastava Radne grupe za izradu Zakona kome su prisustvovali pomoćnik i savetnik ministra pravde, kao i tri stručnjaka projekta USAID BEP. Projekat i Ministarstvo su usaglasili sva ključna pitanja vezana za reformu propisa kojima se uređuju inspekcije i inspekcijski nadzor. Novim propisima će se uvesti mehanizam za procenu rizika, obezbediti preventivno a ne represivno delovanje, a i osigurati transparentnost i koordinacija inspekcijskih tela. Ministarstvo i USAID BEP će posle ovog skupa izraditi konačnu verziju Nacrta Zakona i predstaviti je članovima Radne grupe na raspravu i usvajanje. Posle toga će Ministarstvo i USAID BEP organizovati javnu raspravu. Članovi Radne grupe izradiće i predloge izmena i dopuna sektorskih propisa kojima se uređuje inspekcijski nadzor, a pripremiće i nacrte podzakonskih akata potrebnih za sprovođenje reforme inspekcija. Usvajanje ovih novih propisa utrće put preko potrebnoj reformi inspekcija u privredi i, posledično, smanjiti administrativno opterećenje privrede; preduzećima će se takođe omogućiti poštovanje propisa u većoj meri.

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija