Koordinacija aktivnosti socijalnih partnera u pripremama za reformu Zakona o radu

USAID BEP je do sada organizovao četiri skupa na kojima su predstavnici javnog i privatnog sektora razgovarali o reformi radnog zakonodavstva. U ovim diskusijama učestvovali su predstavnici Vlade Srbije, sindikata i poslodavaca i raspravljali o reformama koje treba sprovesti u okviru izmena Zakona o radu. Učesnici su se saglasili u pogledu više konkretnih izmena koje će povećati zaposlenost i smanjiti regulatorno opterećenje privrede, a istovremeno i omogućiti bolju zaštitu zaposlenih. Svi učesnici smatraju ove sastanke, koji se održavaju uz moderaciju USAID BEP-a, značajnim konsultativnim mehanizmom za razgovor o pitanjima kojima će se baviti radna grupa za izradu nacrta novog Zakona o radu, koja će uskoro početi sa izradom ovog nacrta uz podršku USAID BEP-a.

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija