Ukidanje parafiskalnih nameta u građevinskoj industriji

USAID BEP i Ekonomski institut su 26. septembra održali okrugli sto pod naslovom „Racionalizacija parafiskalnih naknada radi podsticanja građevinarstva i tržišta nekretnina“. Na ovom okruglom stolu pokrenuta je diskusija o složenom pitanju ukidanja parafiskalnih nameta u građevinarstvu. Uz korišćenje postupka izdavanja građevinskih dozvola kao primera, u debati je skrenuta pažnja na ključne probleme i ponuđena su alternativna rešenja da se oni prevaziđu kako bi se pojednostavilo izdavanje građevinskih dozvola i smanjili troškovi za investitore. Suzan Kutor, direktor kancelarije za ekonomski razvoj misije USAID-a u Srbiji i Mlađan Dinkić, ministar finansija i privrede, održali su uvodne govore, čemu je usledila intenzivna panel-diskusija. Učesnici su raspravljali o najavi Ministarstva građevinarstva i urbanizma da izmirenje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta više neće biti preduslov za dobijanje građevinske dozvole, te da će ova naknada ubuduće dospevati za naplatu u kasnijoj fazi postupka. Pitanja u vezi sa iznosom i obavezom plaćanja ove naknade moraju se podrobnije analizirati i pritom se u obzir moraju uzeti potrebe, troškovi i kapaciteti lokalnih samouprava. Okrugli sto je privukao značajnu pažnju medija, te je objavljeno preko 20 izveštaja u lokalnim i nacionalnim medijima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija