Efikasno korišćenje pokazatelja učinka u planiranju i budžetiranju

Dušan Vujović, konsultant USAID BEP-a, predstavio je nalaze studije o efikasnom korišćenju indikatora performansi u planiranju i budžetiranju. Obuka je pružena liderima u procesu reforme budžeta – Sektoru za budžet Ministarstva finansija i Generalnom sekretarijatu Vlade Srbije. Ova studija, izrađena na zahtev direktora Sektora za budžet, istražuje na koji način primena indikatora performansi doprinosi transparentnosti i efikasnosti korišćenja budžetskih sredstava. U njoj se pružaju preporuke za prelazak na programsko budžetiranje u skladu sa najboljom praksom i iskustvima država članica OECD-a i zemalja u regionu. Obuka je dobro propraćena, i, prema mišljenju direktora Sektora za budžet, njeni nalazi i preporuke pomoći će da se ubrza i definiše reforma budžetskog postupka. Modul o efikasnoj primeni indikatora performansi biće uključen u obuku o programskom budžetiranju koja će se organizovati za resorna ministarstva posredstvom Službe za upravljanje kadrovima (SUK).

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija