USAID Projekat za bolje uslove poslovanja na Kopaonik biznis forumu
Panel - diskusija

Kako bi se podstaklo razumevanje i izgradila politička podrška na najvišem nivou za hitne reforme u oblasti upravljanja javnim finansijama, BEP je organizovao panel-diskusiju na temu „Promena paradigme u javnim finansijama“. Diskusija je bila posvećena strateškom i programskom pristupu izradi budžeta. Učesnici u panelu, profesor Dušan Vujović, savetnik USAID BEP-a, Entoni Sinkler (Anthony Sinclair), stalni savetnik USAID BEP-a i profesor Miroljub Labus sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, raspravljali su o potrebi za boljom usklađenošću javne potrošnje sa privrednim prioritetima i sa poboljšanjima budžetskog procesa u vezi sa tim.

Profesor Vujović predstavio je nalaze studije „Efikasno korišćenje pokazatelja performansi u planiranju i budžetiranju“ čiju je izradu podržao USAID BEP i koja pruža preporuke o tome kako poboljšati transparentnost i efikasnost korišćenja budžetskih sredstava. Zaključci panela o potrebi da se ponovo započne reforma budžetskog procesa predstavljaju jasne smernice za prelazak sa modela javne potrošnje na model javnih investicija. Panel-diskusiji je prisustvovalo skoro dve stotine posmatrača, među kojima su bili i visoki državni zvaničnici, strani ambasadori, eminentni ekonomisti iz Srbije i inostranstva, predstavnici privatnog sektora i novinari.

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija