USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) nastavlja aktivnosti na razvoju savremene produktne berze

Ana Jolović, vođa tima za razvoj finansijskih tržišta Projekta BEP, održala je 15. oktobra 2011. prezentaciju na Poljoprivrednom forumu „Hrana za Evropu – Agroprivreda Srbije u pretpristupnom periodu”. Prezentacija gospođe Jolović održana je na okruglom stolu u okviru Foruma koji je organizovao Ekonomski institut u saradnji sa Projektom BEP i uz njegovu podršku.

Predstavnici Vlade Srbije, poslovnog sektora i drugih zainteresovanih tela razmatrali su status poljoprivrede i industrije hrane, uključujući i budući Zakon o produktnim berzama. Dušan Petrović, ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, u svom uvodnom govoru istakao je da poljoprivreda čini 17% BDP-a Srbije i predstavlja važan sektor za privredni razvoj. Predstavnici poslovnog sektora razgovarali su o problemu hedžinga cena robe u Srbiji. G. Vujačić, direktor Viktorija grupe, saopštio je da njegova firma koristi Čikašku produktnu berzu za upravljanje rizikom, što povećava cenu hedžinga. U svojoj prezentaciji, gospođa Jolović pomenula je pitanja ključnih ekonomskih i pravnih preduslova za uspešno funkcionisanje produktne berze. Tokom razgovora, predstavnici zainteresovanih tela naveli su pozitivne efekte organizacije trgovine robnim fjučersima, različite institucionalne aspekte, mogućnost prenošenja efekata na druge instrumente za upravljanje rizikom, razvoj regulatornog okvira, itd. Svi učesnici su se saglasili da bi usvajanje Zakona o produktnim berzama bilo prvi neophodan korak u pravcu uspostavljanja savremenog sistema upravljanja rizikom poslovanja.

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 


Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija